کتاب‌‌های خوانده شده: چه خوب که هشت‌پا نیستی و کودک دختر

فعالیت انجام‌شده:ساخت کاردستی و نقاشی توسط کودکان

در پایان قصه‌گویی داستان توسط کودکان

مربیان: خدیجه افشون و ایران‌نژاد

محل اجرا: کتابخانه نبی اکرم بلوار عباسپور، سیرجان