کتاب چه و چه و چه یک بچه از گروه کتاب‌های با من بخوان  برای بچه‌های پیش‌دبستان بلندخوانی شد و فعالیت‌های مربوط به آن انجام گرفت.

بعد از بلندخوانی، اورگی‌امی روباه را با بچه‌ها درست کردیم و بعدازآن بازی اعداد اجرا شد.

مربی: اکرم غلامی

محل اجرا: پیش‌دبستانی المهدی، خراسان رضوی

بیشتر بخوانید: