صرف صبحانه‌ی سالم در کنار بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه، نویسنده: محمدهادی محمدی.
بچه‌ها علاوه بر اینکه اولین تجربه خوردن صبحانه را در مدرسه کسب می‌کردند در کنار آن از لذت کتاب و کتابخوانی نیز بهره‌مند می‌شدند.
آموزگار: کردستانی
محل اجرا: هیگه، پل‌دختر، لرستان، دبستان آزادی هیگه