بلندخوانی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌‎ایی را درمان کرد!

امروز من به مدرسه استثنایی رفتم البته دوستان عزیز خانم جودکی و آقای افشین من را همراهی کردند.

قبل بلندخوانی پرهای کبوتری که جمع‌آوری کرده بودم به بچه‌ها دادم و از آن‌ها خواستم نظرشان را بدهند و اینکه حدس می‌زنند این برای چه پرنده‌ایی است؟ و بدون هیچ گفته‌ای در نظرات بچه‌ها کتاب را بلندخوانی کردم و حدسم درست بود این‌طور بیشتر بچه‌ها به تصاویر دقت می‌کردند. (در این کتاب تصاویر بیشتر از متن گویای قصه هستند. دلیل اینکه کتاب را به‌صورت کامی‌شی‌بای درست کردم)

حین بلندخوانی یکی از بچه‌ها همین‌که دید کبوتر را در قفس گذاشتند داد زد و گفت: نه می‌خواهد کبوتر را بفروشد. من هم به او گفتم: نمی‌دانم صبر کن ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. لحظه‌ی آخر که دید کبوتر را رها کرده خیلی خوشحال شد.

به خاطر کمبود وقت فعالیت بعد بلندخوانی فقط تونستم تصاویر را به بچه‌ها بدهم تا با دقت بیشتری ببینند و نظراتشان را بگویند  چون باید دوستان را به کتابخانه مرکزی می‌بردم.

مربی: شکوفه امیریان

بیشتر بخوانید: