*کتابخانه در سه ماه تابستان، دو روز در هفته، باز بوده و کلاس کتابخوانی و خلاقیت برگزار کرده است.

*تعداد اعضای فعال کتابخانه از 17 نفر در تیرماه به 55 نفر در شهریور رسیده است.

*تعداد 110 جلد کتاب را در تیر ماه به امانت بردند.

*تعداد 500 جلد کتاب را در مرداد ماه به امانت بردند.

*تعداد 450 جلد کتاب را در شهریور ماه به امانت بردند.

*در تیر ماه، تعداد 3 تا 7 نفر در کلاس بلندخوانی شرکت کردند.

*در مرداد ماه، تعداد 15 تا 25 نفر در کلاس بلندخوانی شرکت کردند.

*در شهریور ماه، تعداد 12 تا 17 نفر در کلاس بلندخوانی شرکت کردند.

*تعداد 30 عنوان کتاب در این سه ماه، بلندخوانی شد و در فعالیت­های پس از کتابخوانی، کودکان نقاشی کشیدند و نمایش کتاب را اجرا کردند و با وسایل دورریختنی مثل سی دی، کاموا و خورده کاغذ ماسک ساختند و از این فعالیت­ها لذت بردند.

*کتاب­های محبوب نوجوانان شامل کتاب «فراتر از یک رویا»، «مدرسه پرماجرا»، «تام گیتس» و مجموعه «خانه درختی» بوده است.

*کتاب­های محبوب کودکان شامل مجموعه­ی «جالی پستچی»، «ماجراهای فیلی و فیگی»، «فرانکلین» و «کانگروی آبی»، «مرغ سرخ پاکوتاه»و «غورغوری کوچولو» بوده است.

*15 مادر نیز، از کتابخانه، کتاب به امانت بردند.

کتابدار: خانم فریبا ساکت