جلسه بلندخوانی کتاب من از تو بهترم برای ۳ دختر نوجوانی که آمده بودند. در ابتدا باهم در مورد اینکه خواهر یا برادر دارید و تا حالا شده سر موضوعی باهم بحث کنید یا نه صحبت شد بعدازآن کتاب بلندخوانی شد و در کتاب اشاراتی به کشور هند و غذا و بازی که در کشور هند رواج دارد نیز اشاره‌شده بود که توضیحاتی در مورد این کشورها داده شد. بعد از پایان کتاب، خانم معصومی از بچه‌ها خواستند با توجه به کتاب ( تصاویر کتاب کلاژ گونه درست‌شده) تصویری را انتخاب کنند و کلاژ آن را با پارچه‌هایی که در اختیارشان گذاشتند انجام دهند .

مربی: خانم معصومی

 

 

گزارش کار بعدازظهر بلندخوانی با کودکان  ۳تا۶ سال، تعداد بچه‌ها: ۸ نفر

جلسه را با شعر اگر خوشحال و خندانی دست بزن … شروع کردم و بعدازآن کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردم و بچه‌ها به‌خوبی قسمت‌های تکراری کتاب که می‌گوید من نمی‌آیم را با من همراهی می‌کردند بعدازآن عروسک‌های دستکشی را که قبلاً نوجوان‌هایمان درست کرده بودند در اختیار بچه‌ها گذاشتم تا نمایش را بازی کنند. ما سه بار این نمایش را بازی کردیم و هر بار شخصیت‌های کتاب را به یک نفر می‌دادیم، بار سوم بازی بدون اینکه من به آن‌ها چیزی بگویم در قسمت آرد کردن گندم و پخت نان همه رفتند به مرغ سرخ کمک کردند و مرغ هم به آن‌ها نان داد در انتها به اتاق فعالیت رفتیم و بچه‌ها نقاشی مرغ سرخ پاکوتاه را کشیدند.

مربی: رحمانی

بیشتر بخوانید: