کودکان کم شنوا کاشت حلزون بی‌صبرانه منتظر من هستند تا بروم و برای آ‌ن‌ها داستان بخوانم و گاهی اوقات از خودشان می‌خوام که داستان را بخوانند و هرکدام نقشی را انتخاب و نمایش اجرا می‌کنند.

این بچه‌های با استعداد با کاغذ رنگی و تصاویری که از کتاب‌ها دریافت کردند، آن‌ها را درست می‌کنند.

بیشتر بخوانید: