نوروز امسال سخت گذشت. باران که این همه چشم‌انتظارش بودیم، قدرت و خشم‌اش را نشان‌مان داد. در این شرایط بحرانی چه بر سر کودکان می‌آید؟ کتابداران و مربیان برنامه «با من بخوان» در مناطق زلزله‌‌زده‌ی کرمانشاه که هنوز از بحران زلزله کمر راست نکرده، درگیر باران‌های شدید و خطر سیل شده بود، با اراده و پشتکاری مثال‌زدنی در برابر سیل ناامیدی و غم ایستادند تا کودکان کتابخانه‌، خانه‌ی امن خود را از دست ندهند.

منبع کتابک:
https://ketabak.org/oo93g