واكنش دانش‌آموزان: همزادپنداری كردن با وسايل بازي كه داشتند و شبيه واك (ر) بود مثل سرسره يا باحالت دست‌نشان دادن و ساختن واژه‌هاي مناسب و زيبا

مربي: زهره حسيني

محل اجرا: تهران، شوش، مدرسه‌ي آل احمد

بیشتر بخوانید: