واکنش دانش‌آموزان: همزادپنداری کردن با وسایل بازی که داشتند و شبیه واک (ر) بود مثل سرسره یا باحالت دست‌نشان دادن و ساختن واژه‌های مناسب و زیبا

مربی: زهره حسینی

محل اجرا: تهران، شوش، مدرسه‌ی آل احمد

بیشتر بخوانید: