مشغول آموزش واک چ بودم که به کلمه‌ی چادر رسیدم و در مورد انواع چادر با بچه‌ها صحبت کردم بعد متوجه شدم که بعضی از کودکان فرق چادر مسافرتی را با چادری که خانم‌ها به سر می‌کنند نمی‌دانند.

یکی از بچه‌ها گفت خانم چادر مسافرتی چادری هست که در مسافرت خانم‌ها استفاده می‌کنند.

اینجا بود که تصمیم گرفتم یک روز را بچه‌ها در چادرهای مسافرتی درس بخوانند تا غیرمستقیم با چادر مسافرتی آشنا شوند.

در این روز برای کل مدرسه چلو گوشت و چای آماده کردیم،  بچه‌های کلاس اول چلو گوشت و چای را در چادرها خوردند و برایشان ملکه ذهن گردید.

مربی: مریم شهرکی

محل اجرا: مدرسه شهید غلامعلی ریگی، زهک

بیشتر بخوانید: