آموزش واک (ک)

در این درس ابتدا یک کودک به کلاس آورده شد بچه‌ها این‌قدر شاد شدند چون برای اولین بار با این صحنه روبه‌رو شدند برای در آغوش گرفتن کودک نوبت‌بندی کردیم.

کبوتر توسط خود دانش‌آموزان آورده شد که یک حس عجیبی داشتند همه به هم نگاه می‌کردند و بازهم تعجب می‌کردند و باورشان نمی‌شد که می‌توانند در کلاس کبوتر بیاورند و درنهایت کبوتر به پرواز درآمد و بچه‌ها خوشحال و شاداب هورا سر دادند.

کیف و کمد و کلاه هم موردتوجه قرار گرفت. در پایان غذای خوب به نام کته صرف شد و یک روز  خوب دیگر برای کودکان رقم خورد.

مربی: خانم شهرکی مسرور

بیشتر بخوانید: