آموزش واک گ از بسته‌‍‌ی الفباورزی

محل اجرا: دبستان فیضیه، منطقه هامون، سیستان و بلوچستان

 

بیشتر بخوانید: