امروز بلندخوانی فصل دیگری را انجام دادیم  و موضوع مهمانی رفتن و آداب‌ورسوم مهمانی دادن را باهم صحبت کردیم. هر یک از بچه‌ها خاطراتی را که از رفتن به خانه‌ی اقوام داشتند را گفتند. با موضوع اینکه آیا در خانه دیگران باید به همه‌چیز دست زد و یا خورد و باعث ناراحتی دیگران شد صحبت کردیم. تجربه‌های خود کودک و آنچه بزرگ‌ترها یاد داده بودند را گفتند که باعث خنده‌ی بقیه شدند.

از کودک درباره‌ی تصاویر کتاب و آنچه می‌بیند پرسیده شد معنا و مفهوم چاه و چاله گفت‌وگو شد. چاه ازنظر یکی از کودکان مثل لوله بود و درون آن حیوانات زیادی است.
درباره‌ی کاشت سیب‌زمینی و … در چه جایی گفت‌وگو کردیم نقاشی ( جنگل از نگاه کودک و حیوانات آن ) کشیدیم. اسم حیواناتی که در تصویر بود به همراه غذا و محل زندگی و کند و تند راه رفتن آن‌ها …. باهم گفت‌وگو کردیم.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: مهد آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید:

امروز کتاب آواورزی را بلندخوانی کردیم و با توجه به تصاویر کتاب پرسش و پاسخ از بچه‌ها انجام شد.

هر یک از کودکان نظر خاصی نسبت به باران مخصوصآ خیس شدن داشتند.

کودکان با شکل‌های مختلف چهره، (شادی، گریه و..) آشناتر شدند.

نقاشی یک روز بارانی را کشیدیم و کاردستی سی‌بی‌لک( که پشت پنجره باران را تماشا می‌کند) را درست کردیم. با دستان کوچکشان صدای باران ایجاد کردند.

بازی‌های دلخواه(هوهو چی‌چی، دویدن با پخش موسیقی) به خواست خود بچه‌ها انجام شد.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: مهد آوای ماندگار، شوش

کتاب آواورزی فصل داستانک یکم را بلندخوانی کرده و پرسش و پاسخ از بچه‌ها با توجه به متن انجام شد. مروری بر اسم و صداهایی که تابه‌حال آموزش‌دیده بودیم را داشتیم بچه‌ها از اینکه سی‌بی‌لک هم‌زبان خودش را پیداکرده بود خوشحال بودند و سی‌بی‌لک را همراهی می‌کردند.

کاردستی مامان گربه و بچه‌هایش را با همکاری هم درست کردیم و با آن بازی کردیم موسیقی سی‌بی‌لک را گذاشته و باهم همخوانی کردیم.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: مهد موسسه آوای ماندگار، شوش