نمایش مجدد افسانه درخت خرما و بزی به درخواست بچه‌ها

باوجوداینکه از این کتاب دو نسخه در کتابخانه داریم به دلیل تقاضای بالای بچه‌ها این کتاب دیگر در کتابخانه پیدا نمی‌شود، همه برای به امانت بردنش نوبت گرفتند.

فعلاً به آن‌ها کتاب‌های دیگر می‌دهم تا نمایش بعدی با کتابی جدید را معرفی کنم.

گروه همکار: اعضای کتابخانه رسول اکرم دوربنی، بشرا خدنگ -شریفه خدنگ – رویا گورانی -مبینا گورانی

مربی: علی پاکروان

محل اجرا: کتابخانه روستا دوربنی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: