گزارشی از سفر «با من بخوان» به افغانستان:

شهریورماه ۱۳۹۸ (اوت ۲۰۱۹) یکی از خونین‎ترین ماه‌ها در چند سال اخیر در کشور افغانستان بود؛ خشونت و جنگ بار دیگر چهره‌ی این کشور و مردمان‌اش را اندوهگین ساخت؛ اما در میان صدای انفجارها، بغض‌ها و ناامیدی‌ها، شماری از دوستداران کودکان افغانستان در نخستین کارگاه‌های «با من بخوان» در شهر کابل شرکت کردند تا روی دیگر زندگی را به نمایش بگذارند. ۲۸ آموزگار، کتابدار، نویسنده‌ی کودک و تسهیل‌گر اجتماعی در روزهای پایانی تابستان ۱۳۹۸ با حضور در کارگاه‌های «با من بخوان» در میانه‌ی دلهره‌های روزمره‌، چشم امید به آینده‌ی کودکان سرزمین‌شان‌ دوختند و در راه صلح و دانایی گام برداشتند.