کتاب المر را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش این کتاب را اجرا کردیم.

بچه‌ها خیلی خوشحال بودند که توانستند خود داستانی را که برایشان بلندخوانی کردم اجرا کنند و واقعاً لذت بردند.

در قسمت پایانی جشن المر خیلی خوشحال بودند که توانستند در کلاس هم جشن المر داشته باشند.

مربی: هما ریگی

محل اجرا: دبستان آمنه، بخش هوشک، سراوان

       بیشتر بخوانید: