المر هم وارد شهر گوریه از شهرستان شعیبیه استان خوزستان شد و کودکان سیل‌زده را درگیر خودش کرد و چه لذت‌ها بردن از این کتاب.

گروه ما سومین فعالیت خودش را آغاز کرد، البته امروز قرار نبود برنامه‌ای داشته باشیم اما با اصرار بچه‌ها که می‌خواستند امروز برایشان اجرا کنیم ماهم قبول کردیم و برای ۶تن از بچه‌ها که از رده سنی ۴تا۱۱سال می‌باشند داستان فیلی و فیگی را خواندیم. برای اینکه برنامه‌ها برای بچه‌ها یکنواخت نباشد و اشتیاق آن‌ها چندین برابر شود تصمیم گرفتیم و آن‌ها را به پارک محلی ببریم.

مربی: سمیره دلفیه

محل اجرا: شهر گوریه، شهرستان شعیبیه، خوزستان

 بیشتر بخوانید: