ناشر کتاب «المر» ۲۶ می سال ۲۰۱۶ را روز المر نامگذاری کرد و کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها این روز را با اجرای برنامه‌هایی در رابطه با این فیل دوست‌داشتنی جشن گرفتند.

به همین مناسبت، کتاب «المر» را بلندخوانی کردیم. ساخت تابلو‌ی تفاوت‌ها با هدف شناساندن مفاهیم نسبی مانند پیر و جوان، بلند و کوتاه و چاق و لاغر نیز از دیگر فعالیت‌های ما در روز المر بود.

هم‌اکنون، در ایران نیز هر ساله این جشن در مدارس، مهد‌ها و مراکز بلندخوانی مختلف برگزار می‌شود.

مربی: خانم‌ها منیژه نصیری، فریده جوزی و هایده نصیری و فیروزه ململی

محل اجرا: تهران، کانون مهد کوشا