نشست بلندخوانی را، با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب آغاز کردیم. بچه‌ها با دیدن پاکت نامه در دهان زرافه نظراتی ارائه دادند. تعدادی گفتند که داخل‌اش هدیه است. اما، یکی از بچه‌ها گفت: آن پاکت تنها یک نامه است. روی آن نوشته شده با احترام، از طرف زرافه، این‌گونه نوشتن ویژه نامه است.
کتاب «با احترام، از طرف زرافه»، داستان زرافه‌ی تنهایی است که در آفریقا زندگی می‌کند و چون دوستی ندارد تصمیم می‌گیرد نامه‌ای به آن طرف افق بفرستد و دوست تازه‌ای برای خود انتخاب کند که هیچ شناختی از او ندارد.

با کمک کره‌ی جغرافیایی، محل زندگی پنگوئن در قطب جنوب و زرافه در آفریقا را یافتیم. تا پیش از نشان دادن قطب جنوب، بچه‌ها فقط می‌دانستند که پنگوئن‌ها در یخ و برف زندگی می‌کنند. در ادامه، پرسش‌ و پاسخ‌هایی مطرح شد. به طور مثال، افق کجاست؟ تعدادی گفتند: یک جای دور، و یا آب دریا چرا به هنگام غروب نارنجی دیده می‌شود و بسیار پرسش دیگر.

در فعالیت پس از بلندخوانی، بچه‌ها نامه‌ای به دوست خیالی‌شان نوشتند و ویژگی‌های خود را توصیف کردند.

محل اجرا: آوای ماندگار
مربی: فرشته آزاد دهقان