کتاب‌خوانده شده: بنفشه‌های عمو نوروز با ۱۰ نفر از کودکان

نشست بلندخوانی که در روزهای یکشنبه هر هفته انجام می‌شود، ابتدا به انتخاب کودکان کتابی باکیفیت انتخاب‌شده و توسط مربی بلندخوانی می‌شود، بعد از خود کودکان خواسته می‌شود که بلندخوانی کتاب را انجام دهند.

سپس سؤالات و تأثیرات کتاب پرسیده می‌شود و در آخر از آن‌ها خواسته می‌شود که کاردستی یا نقاشی که در ذهن خود از کتاب دارند را ترسیم کنند. در این نشست سعی می‌شود بعد از بلندخوانی با اجرای نمایش مفهوم داستان‌گویی بیان شود.

مربی: ضیابخش

محل اجرا: کتابخانه فرشتگان ۲، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: