بخش دوم از داستانک سوم بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم. سپس نمایش داستان را به همراه دانش‌آموزان اجرا کردیم.

مربی: خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید: