بلندخوانی رفتم به باغی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی

دیدم هر کتابی از  آقای محمدهادی محمدی  بلندخوانی می‌کنم همه لذت می‌برند این سری هم به سراغ این کتاب آمدم.

قبل از بلندخوانی بچه‌ها با کمک مربی کلاغ قصه را ساختند و بعد یک بار داستان  روخوانی شد و بعد خواستیم تحرک بیشتری داشته باشیم به این دلیل به فعالیت و بازی با کلاغی که ساخته بودیم، مشغول شدیم. بچه‌ها هم لذت بردند.

مربی : شریفه، بشرا خدنگ

محل اجرا:  کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، شهرستان قشم

بیشتر خوانید: