به مناسبت سی‌سالگی المر، کتاب «روز المر» را برای کودکان سه تا پنج‌ساله بلندخوانی انتخاب کردیم. نخست، از بچه‌ها خواستیم تا آنچه از کتاب اصلی «المر» و شخصیت المر به یاد می‌آورند بگویند. کمی درباره‌ی آن گفت‌و‌گو کردیم و نمایش مختصری انجام دادیم. سپس، کتاب دیگری از شخصیت المر که «روز المر» نام داشت را به آن‌ها نشان دادم. در آغاز بلندخوانی، از آن‌ها پرسیدیم خورشید به کدام سمت می‌رود؟ پاسخ دادند: به بالا چون صبح شده است، سپس، باهم خمیازه‌ای کشیدیم و مانند فیل‌ها که پس از خمیازه آب‌‎بازی می‌کنند ما هم مقداری آب‌بازی کردیم و همراه با المر و دوستانش ادامه داستان را پیش بردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، کارت‌های تولد المر را از کانال با من بخوان پرینت گرفتیم و بچه‌ها آن‌ها را رنگ‌آمیزی کردند.

محل اجرا: خوانسار، کتابخانه صدرالواعظین

مربی: خانم رحمانی