امروز چون تعداد بچه‌ها کم بود فقط واژه‌نامه چیستانی را خواندیم و خیلی لذت بردیم و در آخر پازل درست کردند و کلی بازی کردیم.

مربی: خانم دهمرده

محل اجرا: زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: