بلندخوانی کتاب خرگوش کوچولوی عصبانی و پرسش و پاسخ در مورد چیزهایی که مخاطبین را عصبانی می‌کند و واکنش‌های آن‌ها به هنگام ‌عصبانیت

بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه  ابتدا توسط مربی و سپس  بچه‌ها و در ادامه اجرای نمایش توسط  بچه‌ها

درنهایت پذیرایی از مخاطبین و اهدا جوایز

مربیان: خانم‌ها سهیلا خضری، فهیمه حجتی، زهرا عرفانی

محل اجرا: روستای شریف‌آباد، سیرجان

بیشتر بخوانید: