کتاب المر را برای دانش‌|آموزان پایه‌ی پیش‌دبستانی بلندخوانی کردم.

مربی: سحر فرزان

محل اجرا: پیش‌دبستانی خانه مادر، دبستان رضویه، جیرفت

 بیشتر بخوانید: