کتاب المر را برای بچه‌ها بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد کار دستی المر را با رنگ‌های انگشتی درست کنند.

مربی: حدادی

محل اجرا: دبستان حضرت ام البنین، شهرستان نیمروز

 بیشتر بخوانید: