بلندخوانی کتاب المر و انجام فعالیت‌های مربوط به آن در روز المر

مربی: آقای سارانی

محل اجرا: هیرمند، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: