بلندخوانی کتاب تو کوچولو نیستی، هستی و سپس  برگزاری نمایش عروسکی، ساخت شخصیت‌های موجود در کتاب.

مربی: شریفه خدنگ

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم دوربنی، روستای دوربنی، استان هرمزگان ،شهرستان قشم

بیشتر بخوانید: