کتاب تک‌خال را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و در پایان بلندخوانی برای بچه‌ها با ماژیک خال کشیدم که تک‌خال شوند.

کتاب تک‌خال در خصوص منحصربه‌فرد بودن صحبت می‌کند. متفاوت بودن ایراد نیست و کودکان باید آموزش داده شوند تا از توانایی‌های ذاتی خود به بهترین شکل استفاده کنند و این توانایی‌ها را پرورش دهند.

تصویرگر توانسته باظرافت، روایت فردی خود را وارد داستان کند و با ایجاد تضاد میان متن و تصاویر، فضای طنزگونه و جذابی برای مخاطب ایجاد کند.

مربی: فاطمه دریانورد

محل اجرا: کتابخانه نوید وحی، شهر درگهان، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: