کتاب خانم حنا به گردش می‌رود را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش روادید داستان را اجرا کردیم.

مربی: رقیه باقری

محل اجرا: دارلقران هدایت خوسف، خراسان جنوبی

بیشتر بخوانید: