کتاب خانم حنا به گردش می‌رود را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش روادید داستان را اجرا کردیم.

مربی: رقيه باقري

محل اجرا: دارلقران هدایت خوسف، خراسان جنوبي

بیشتر بخوانید: