کتاب قورباغه و غریبه را بلندخوانی کردیم وبرای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب را بچه‌ها اجرا کردند.

مربی: پروین کلکلی

محل اجرا: دبستان پسرانه دکترعلی شریعتی روستای ساغری، جیرفت

بیشتر بخوانید: