موضوع: بلندخوانی کتاب ماجراهای فیلی و فیگی و سفالگری

نام برای شروع بعد از خواندن نام کتاب و معرفی نویسنده، در مورد تصویر حیواناتی که روی جلد کتاب بودند، صحبت کردیم و کودکان آن‌ها را نام بردند.

در ادامه و در حین بلندخوانی، کودکان در هر صفحه از کتاب و با دیدن هر تصویر نظراتشان را در مورد آن تصویر می‌گفتند.

همچنین چون مضمون کتاب درباره دوستی بود، کودکان در مورد دوستان صمیمی‌شان صحبت کردند و حتی نام آن‌ها را گفتند. بعضی از بچه‌ها همان دوستشان را که در کلاس بود با دست‌نشان می‌دادند و می‌گفتند من با این دوستم صمیمی هستم.

البته کمی قبل‌تر، معنی واژه صمیمی را از آن‌ها پرسیدم که هدیه گفت: صمیمی یعنی دوست‌داشتنی‌ترین دوست ما.

در قسمت دیگری از کتاب، به کلمه کیف کردن اشاره کردم و گفتم: بچه‌ها کیف کردن یعنی چی؟ نازنین گفت: یعنی وقتی به پارک می‌رویم و به ما خیلی خوش می‌گذرد.

در انتها کودکان با گِل سفالگری، دو حیوان مار و فیل را که در داستان کتاب بودند، درست کردند(بیشتر کودکان حیوان مار را درست کردند) تا وقتی‌که خشک شدند آن‌ها را رنگ‌آمیزی کنند.

مربی: فریده جوزی

محل اجرا: آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: