فعالیت قبل از بلندخوانی:

در ابتدا پرسیدم که بازیافت چیست و بچه‌ها گفتند: مثلاً کاغذ باطله بازیافت است. قوطیِ خوراکی‌هایی که می‌خوریم بازیافت می‌شود و هرکدام از بچه‌ها یک‌چیزی از بازیافت گفتند و تَوَجهشان را به محیط اطراف هم جلب کردم که گلدانی که داریم پرسیدم بازیافتی است آیا؟ و بچه‌ها گفتند: قوطیِ شیر خشک است و بازیافتی می‌شود و این را هم پرسیدم که تابه‌حال شده که وسایلی داشته باشید که بازیافتش کنید و یک سری از بچه‌ها گفتند: داشتیم وسایلی که بازیافتش کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

هنگام بلندخوانی درباره جلد کتاب گفت‌وگوی که آن چیزهایی که اطراف صفحه است چیست؟ که بچه‌ها گفتند: بازیافتی هستند و اسم چیزهایی که در اطراف صفحه می‌دیدند را می‌گفتند و بعد درباره احساس پاندورا پرسیدم و بعد پرسیدم که به نظر شما پاندورا و پرنده چه ربطی به بازیافت دارند و شقایق گفت: شاید پرنده اوریگامی یا کاردستی باشد و بیشتر بچه‌ها گفتند پرنده کاردستی است وزنده نیست و بعد شروع به خواندن کردم اوایل کتاب کلمه اسقاطی به‌کاربرده شده بود و از بچه‌ها پرسیدم که اسقاطی چیست و چه معنی دارد و پرسیدم که ماشین هم جزو اسقاطی‌ها حساب می‌شود که فقط عرفان گفت: بله حساب می‌شود بقیه بچه‌ها گفتند: نه. در هر صفحه گفت‌وگو کردم با بچه‌ها و در پایان کتاب پرسیدم که چه شد که یک‌هو سرزمین اسقاطی تبدیل به جنگل شد که بچه‌ها گفتند: آن پرنده که‌برگ‌های مختلف می‌آورد تخم آن‌ها روی زمین ریخته و جنگل شده و در آخر کتاب توجهشان به پرنده هم جلب شد.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

برای فعالیت بعد هم اول از بچه‌ها پرسیدم که با وسایل بازیافتی چه چیزی دوست دارند درست کنند که محمد و منصور گفتند: هواپیما امیرعلی هم گفت: سبد گل و هرکدام از بچه‌ها یک‌چیز را گفتند: که درست کنند و بعد قوطی‌های بازیافتی برایشان آوردم و درست کردند.

مربی: نیلوفر محمدی

محل اجرا: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی

بیشتر بخوانید: