امروز هوا سرد بود و بعضی از بچه‌ها غایب بودند. بااین‌همه اکثر کسانی که در جلسه‌ی قبل حضور داشتند به کتابخانه آمده بودند پس از تعارفات معمول با بچه‌ها از کتاب قبلی حرف زدیم و آن‌ها قورباغه و غریبه را خوب یادشان بود و گفتند که از بلندخوانی آن بسیار لذت برده‌اند.

کتابی که امروز برایشان در نظر گرفته بودم پرنده قرمز بود بعد از گمانه‌زنی و فعالیت‌های قبل از کتاب که بچه‌ها را لبریز از علاقه برای شنیدن داستان کرده بود کتاب بلندخوانی شد و برای فعالیت بعدازآن بچه‌ها تصاویر کتاب را نقاشی کردند و بعضی هم راجع به آن نوشتند بعضی از بچه‌ها پایان آن را دوست نداشتند و می‌گفتند کاش یک نفر پیدا می‌شد و از آنا و متیو نگهداری می‌کرد و بعضی از بچه‌ها راجع به دوستان خود گفتند که بعد از مدرسه کار می‌کنند.

امروز در ابتدا و در خلال و پایان کتاب از قانون و حقوق فردی و شهروندی کودکان گفتیم و عزیزان چه مشتاق بودند!

مربی: مژگان آقایی

محل اجرا: آوای ماندگار، تهران

بیشتر بخوانید: