قبل از بلندخوانی با بچه‌ها در مورد این‌که اگر چیزی بخواهیم چه می‌کنیم و چطور مطرح می‌کنیم گفت‌وگو کردیم.

در حین بلندخوانی هم تعلیق ایجاد می‌کردم که بچه‌ها حدس بزنند چه می‌شود، بعد از خواندن در مورد کتاب صحبت کردیم و این‌که به نظرشان کار درستی کرد و چرا بخشنده بودن خوب است؟ جواب‌های خوبی دادند. بعد به بچه‌ها گفتم اگر قرار باشد کسی به شما هدیه‌ای بدهد دوست دارید چه باشد؟ با خمیر آن را درست کنید. برایشان جذاب بود و بچه‌هایی که در زمان بلندخوانی نبودند هم شرکت کردند.

در آخر، همه وسایل را باهم جمع کردیم و خمیرها را تفکیک رنگی کردند.

مربی: فرشته یزدانی

محل اجرا: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی، تهران

بیشتر بخوانید: