به به لیمو و کالی را برای دانش‌آموزان پایه‌ی دوم بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به بحث و گفت‌وگو پرداختیم.

مربی: خانم پرچمی

محل اجرا: مجتمع آموزشی المهدی، خراسان رضوی

بیشتر بخوانید: