بچه‌ها این کتاب را خیلی دوست داشتند و از خواندن آن بسیار لذت بردند و می‌گفتند که بعد از کتاب المر، این کتاب از همه‌ی کتاب‌ها قشنگ‌تر بود…و کلی کیف کردند.

کودکان حاضرشده‌اند در فضایی نیمه‌تاریک در تنها جایی که در اختیارشان گذاشته‌اند بنشینند و از بلندخوانی لذت ببرند.

مربی: پروین کلکلی

محل اجرا: شهرستان جیرفت، استان کرمان

بیشتر بخوانید: