کتاب بوسه‌هایی برای بابا را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی شکل حیوانات مختلف را باهم درست کردیم و انواع بوسه‌ها را باهم اجرا کردیم.

مربی: خانم خمری

محل اجرا: آزادگان لوتک، هامون، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: