امسال نیز نوروز با همه‌ی خوشی‌ها و خبرهای تلخ‌اش آمد و رفت. اما مربیان، آموزگاران، کتابداران و ترویجگران «با من بخوان» حتا در سفرهای نوروزی هم با خود کتاب به همراه داشتند و هرجا که فرصتی دست داد کودکان را به سفر در دنیای داستان‌ها بردند. از کودکان عشایر کوه‌هایِ ازخواب‌‌برخاسته‌ی زاگرس گرفته تا کودکان دریاچه‌ی هامون که پس از مدت‌ها طنین زندگی‌بخش آب را در خود حس می‌کند…

چند گزارش از تجربه‌های این ترویج‌گران را از زبان خودشان بخوانید:
https://ketabak.org/gf37n