عصر روز ۲۸/۲/۹۸ تصمیم گرفتم بچه‌های کوچه و محله که سرگرمی ندارند را دورهم جمع کنم و برایشان کتاب بخوانم.

مربی: شجاع‌الدینی

محل اجرا: کل رود، روستای چینه، شهرستان جیرفت، استان کرمان

بیشتر بخوانید: