بلندخوانی داستان حکیم شدن خرگوش از داستانک‌های خرگوش حکیم نوشته‌ی: محمدهادی محمدی برای ۳۰ نفر از دانش‌آموزان

این داستان  توسط بچه‌ها اجرا شد و هر بچه‌ای برای از بین بردن پشه پیشنهادی داد.

مربی: خانم اخوان

محل اجرا: مدرسه علم و ادب، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: