در رابطه با نام کتاب از بچه‌ها سؤال شد که چگونه درخت می‌تواند بخشنده باشد و چه چیزهایی به ما ببخشد؟ بچه‌ها گفتند: سیب، سایه، اکسیژن و دلمان را خوش کند و لذت بدهد. روی تنه درخت که پسر قلب کشیده بود را بچه‌ها توجه کردند که نباید یادگاری بنویسیم و همه خواسته‌های پسر را رد کردند و گفتند خودخواه است و اصلاً تشکر نمی‌کند.

پرسش شد که چرا تا انتهای کتاب که پسرک پیرمردی شده درخت هنوز او را پسرک صدا می‌زند. بچه‌ها گفتند براثر عادت که قبلاً می‌گفته و یا شاید چون خیلی دوستش داشته است به خاطر محبت.

به بچه‌ها توضیح داده شد که هر موضوعی علت‌های بی‌شمار دارد و همه می‌توانند درست باشند.

شاید هم چون پسرک درواقع رشدنیافته بود و مطابق با سنش پخته نشده بود و هر دفعه خواسته داشت و فکر سلامت دوستش نبود.

در ارزیابی این رابطه بچه‌ها گفتند که هم پسرک اشتباه داشت که   بود و هم درخت که نه نمی‌توانست بگوید.

در پایان در رابطه با بخشندگی بچه‌ها نقاشی‌هایی کشیدند.

مربی: فرشته آزاد دهقان

محل اجرا: مرکز توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: