تابستان در خانه و بلندخوانی برای کودکان

صالح یکی از بچه‌های ناتوان ذهنی است که بیشتر مواقع توسط بچه‌های کوچه مورد اذیت قرار می‌گیرد و با بچه‌ها کمتر انس می‌گیرد.

یکی از روزها که با بچه‌های خود در خانه کتاب رفتم به باغی را به‌صورت نمایشی اجرا می‌کردم از صالح خواستم به خانه بیاید و نمایش را ببیند ازآنجایی‌که مو نداشت و کچل بود و می‌خندید نقش دیو کچلو را به او دادم و آن روز یکی از بهترین روزهای بلندخوانی  برای من و بچه‌ها شد و این است تجربه با من بخوان و کتاب باکیفیت

البته در آن روز گفته بود از من عکس نگیر چون لباس‌هایم تمیز نیستند. این عکس زمانی گرفته شد که موهایش درآمده بود.

مربی: شاکره دهواری

محل اجرا: سراوان، سیستان و بلوچستان

بیشتر خوانید: