فعالیت قبل از بلندخوانی:

این جلسه با گفت‌وگو و یادآوری کتاب جلسه گذشته و بیان داستان توسط بچه‌ها، آغاز شد. سپس فعالیت‌های زیر انجام شد:

– گفت‌وگو راجع به تصویر کتاب و گمانه‌زنی در مورد موضوع داستان

– معرفی نویسنده، ناشر، تصویرگر و مترجم کتاب: بچه‌ها در پشت و جلد کتاب به دنبال لوگوی ناشر گشتند و سپس معرفی شد.

فعالیت حین بلندخوانی:

در هنگام بلندخوانی تکنیک‌ها و فعالیت‌های زیر برای همراه کردن و تمرکز بچه‌ها به کار گرفته شدند:

– تعلیق

– پرسش و پاسخ‌های بسته (یک جوابی) در مورد تصاویر کتاب

– سؤالاتی در مورداحساس شخصیت‌های داستان مانند این‌که الآن مداد شمعی گلی چه احساسی دارد؟

– حدس زدن این‌که «فکر می‌کنید صفحه بعد چه مداد رنگی به دانکن نامه نوشته است؟»

– سؤالاتی در مورد خود بچه‌ها: “شما هم‌فکر می‌کنید «صورتی» رنگ دخترانه است؟”

فعالیت بعد از بلندخوانی:

ابتدا در مورد این‌که دانکن چه‌کارهایی را برای اینکه مداد شمعی‌ها از او راضی شوند و شروع به کار کنند انجام داد، با نشان دادن تصویر آخر کتاب، صحبت شد. راه‌حل‌های دانکن که در نقاشی او وجود داشت با پرسش‌های من در مورد هر مداد شمعی، بچه‌ها را واداشت تا در تصویر به جستجوی رنگ موردنظر و راهکار دانکن بگردند. سپس از بچه‌ها پرسیدم دوست دارید مثل دانکن امروز نقاشی‌هایتان را بامداد شمعی‌هایی بکشید که مثلاً تا به امروز کم استفاده کردید؟ برای مداد شمعی سفید چه‌کار می‌کنید که استفاده شود؟

به همین شکل در حین زمان نقاشی کردن بچه‌ها، به‌صورت فردی به آن‌ها سرزده و سؤالات و گفت‌وگوهای کوتاهی در ارتباط با موضوع داستان از بچه‌ها می‌پرسیدم و بچه‌ها فکرها و طرح‌های خودشان را مطرح می‌کردند. ایده جالبی که به فکر یکی از بچه‌ها (امیرعلی) رسید و تعدادی از بچه‌ها (۵ کودک) هم در عمل استقبال کردند، کشیدن سرزمین‌هایی با موضوعات و اسم‌های مختلف بود. سرزمین‌هایی که رنگ‌ها و خطوط معانی خاصی برای کودک داشتند و بچه‌ها راجع به سرزمین‌ها و نقاشی‌هایشان صحبت می‌کردند.

این نقاشی از هر دو طرف معنی خاصی برای کودک داشت. اگر وارونه می‌شد رنگین‌کمان لبخند و سنگ‌ها چشم بودند.

مربی: مریم آقایی

محل اجرا: مرکز توانمندسازی دایان، محله قلعه مرغی

بیشتر بخوانید: