کتاب «این گوزن مال من است» را برای تعدادی از بچه‌های روستای حیدرآباد بلندخوانی کردم. شور و شوق آقای چوپان هم کم‌تر از کودکان نبود.


پس از بلندخوانی از کودکان پرسیدم: آیا شما هم تجربه‌ای مثل پسرک داستان داشته‌اید؟ بچه‌ها گفتند: بله آقا، ما گوسفندان خود را با رنگ علامت می‌زنیم یا چیزی به گردن‌شان می‌بندیم تا در گله شناخته شوند.

یکی از کودکان گفت: یک بار ما گوسفندی را در بیابان پیدا کردیم و تا چند وقت به آن آب و علف می‌دادیم تا این‌که صاحب‌اش پیدا شد و گوسفند را برد! از او پرسیدم: وقتی او گوسفندش را برد ناراحت شدی؟ گفت: بله ولی نه زیاد، چون مال ما نبود!

سپس آقای چوپان کتاب تصویری «چتر» را برای بچه‌ها خواند و از خاطرات و تجربیات خودش هنگام سفر به مناطق سردسیر و گرمسیر، دیدن مناطق مختلف و جانوران گوناگون برای‌شان صحبت کرد.

محل اجرا: سیستان و بلوچستان- زابل – بنجار – روستای حیدرآباد
آموزگار: محمد آذریان