چیندمان شخصیت‌های داستان و ایجاد کنجکاوی و علاقه به شنیدن داستان  به‌عنوان فعالیت قبل از بلندخوانی در نظر گرفته شد.

داستان فردریک داستان ساده‌ای است که لایه‌های بسیاری دارد و در ذهن کودکان شگفتی به وجود می‌آورد و با شنیدن داستان در اقیانوس بیکران تخیل غوطه‌ور می‌شوند!

آموزش مهارت‌های زندگی و نقش فلسفه در زندگی کودکان درون‌مایه‌ی داستان فردریک است در هنگام بلندخوانی گفت‌وگوها و حدس‌های کودکان و نوجوانان تبدیل به سکوت و تفکر درباره‌ی جواب‌ها و عملکرد فردریک شد!

ازآنجایی‌که فردریک امید را به زندگی برگردانده بود، کودکان و نوجوانان خوشحال شدند و در فعالیت پس از بلندخوانی ( تثبیت حافظه دیداری شنیداری، تعالی تخیل و مهارت دست ورزی )، موقعیت‌های زمانی دیگری که در داستان بود را ساختند و به چیندمان اولیه داستان اضافه کردند.

روی میز پر بود از فلسفه، بهار، تابستان، پاییز، زمستان و خانواده موش‌های صحرایی پرحرفی که یک فردریک فیلسوف داشتند!

مربی: استیلائی

محل اجرا: آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: