امروز بدون شک از خاطره‌انگیزترین روزهای انجمن ارفک بود. به مناسبت روز المر پازل بزرگی تهیه کردیم که نشان دهنده مجموعه‌ای از خلاقیت همه بچه‌ها باشد.

زنگ اول برای بچه‌ها درباره پازل توضیح دادیم و گفتیم که قرار است با همکاری هم آن را  درست کنیم. طرح پازل را به بچه‌ها نگفتیم تا با کنجکاوی به درست کردن آن بپردازند و خودشان طرحش را کشف کنند. هر کس می‌توانست تکه مربوط به خود را هر طور که دوست داشت رنگ کند ولی باید از آن مراقبت می‌کرد تا پازل کامل شود. سپس طبق شماره، تکه‌ها را چیدیم تا پازل کامل شد و بچه‌ها متوجه طرح المر شدند.

مربیان: شهرزاد مقصودی نسب و آوا اربابیان

محل اجرا: انجمن روشنگران فردای کودک (ارفک)

 بیشتر بخوانید: