پس از بلندخوانی کتاب المر، فعالیت‌های مربوط به داستان را همراه با کودکان انجام دادیم. برای فعالیت اول، کودکان با استفاده از قطعه‌های موزاییکی کاغذ رنگی، المرهای رنگارنگ درست کردند. برای فعالیت دوم، به طور آزاد از داستان المر نقاشی کردند. برای فعالیت سوم هم، یکی از کودکان با استفاده از عروسک المر داستان را برای دیگران بازگو کرد.

مربی: حنیفه درزاده

محل اجرا: سراوان، دبستان شهید غلامی

بیشتر بخوانید: