نام کتاب:قورباغه‌ی بداخلاق!

ابتدا عنوان کتاب را برای کودکان خواندم و از آن‌ها پرسیدم قورباغه روی جلد کتاب الان قیافه‌اش چه شکلی است؟ بعضی‌ها گفتند عصبانی و بعضی‌ها هم گفتند بداخلاق بعضی‌ها هم گفتند مرد هست.

شروع به بلندخوانی کردم کودکان خیلی از کتاب خوششان آمده بود و در وسط کتاب خواندن می‌دیدم که  قیافه بداخلاقی به خود می‌گرفتند و با کودکان در مورد این‌که بداخلاقی کار خوبی هست یا نه؟ گفت‌وگو کردیم. حدیث گفت: نه اگر بداخلاقی کنیم دیگرکسی با ما دوست نمی‌شود و از کودکان پرسیدم که وقتی بداخلاقی می‌کنیم قیافه‌هایمان چه شکیلی می‌شود و بعد کودکان قیافه بداخلاقی به خود گرفتند.

سمیرا خاطرهایی از بداخلاقی برادرش گفت.

در کتاب برای هر رفتار، رنگی را مشخص کرده بود که در آخر از کودکان خواستم روی برگه قورباغه یا خرگوشی که هر رنگی که در کتاب مشخص‌شده بود نقاشی کنند و با قیچی دربیاورند و روی مقوا بچسبانند.

مربی: منیژه نصیری

محل اجرا: آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: